tagi propaganda
Coraz częściej w przekazie politycznym słyszę/czytam postulaty zjednoczenia. Zjednoczenia i próby twardego wędrowania wspólną drogą do celu, którego osiągnięcie wymaga wykorzystania zasady w kupie siła. Bo zjednoczenie ma się dokonać w ramach sprzeciwu dominującym siłom.

Antysystemowość: im gorszy system tym bardziej anty?Tak! Nadziei. Bo nadzieja matką głupich. Stalin miał świetnych strategów słowa. Był nazywany „Czułe serce świata”, „Nadzieja i otucha całej ludzkości”, „Olbrzym myśli i czynu”, „Słońce ludzkości, pokoju i postępu”, „Najlepszy i najmądrzejszy z przyjaciół”, „Inżynier naszych marzeń” a także „Mądry i prosty jak prawda”. Także dziś nomenklatura partyjna jest rozumem rzeczywistości, obietnice polityczne […]

Jutrzenka nowej nadzei